MINUST:

Olen lõpetanud psühholoogia magistriõppe Tartu Ülikoolis 2019. aastal. Põhikohana töötan psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogi juhendamise all laste ja noorukitega, kus tegelen lisaks psühhoteraapiale ka diferentsiaaldiagnostikaga. Oma erialases arengus olen käesolevalt kliinilise psühholoogi kutse taotlemise teekonnal. 

Vabal ajal käin teatris, laulan kooris või tantsin rahvatantsu – olenevalt hooajast. Lisaks laeb minu patareisid igasugune mäng, olgu see siis lauamäng sõprade ja elukaaslasega või hoopis kvaliteetaeg enda koeraga.

ERIALANE ARENG:

Hariduskäik:

 • 2019 Tartu Ülikool, magistrikraad psühholoogias, MA (kliinilise psühholoogia õppekava)
 • 2016 Tartu Ülikool, bakalaureursekraad teatriteaduses, kõrvalerialana psühholoogia. 

Töökogemus: 

 • 2020 – tänaseni SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus – psühhiaatriakliinik, laste- ja noorukitepsühhiaatria psühholoog (kliinilise psühholoogi juhendamisel)
 • 2022 SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik, psühholoog (kliinilise psühholoogi juhendamisel)
 • 2019-2020 AS Fertilitas, psühholoog ja perenõustaja
 • 2019-2020 Gustav Adolfi Gümnaasium, koolipsühholoog
 • 2017-2019 Tartu Herbert Masingu kool, õpilasnõustaja
 • 2016-2017 Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriahaigla, akuutosakond, tegevusjuhendaja

Olulised erialased täiendkoolitused:

 • 2020- 2023 (käesolevalt väljaõppel) Eesti Pereteraapia Kool – Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus
 • 2022 Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ – EMDR I taseme väljaõppekoolitus
 • 2022 SA PERH Psühhiaatriakliiniku XIV sügiskonverents “Psühhiaatria aastal 2022: Sõda meie sees ja meie ümber”
 • 2022 Roman Timofejevi töötuba – Sissejuhatus tunnetekesksesse paariteraapiasse
 • 2022 SA Viljandi Haigla konverents – Jämejala 125 aastat juubelikonverents “Jämejala eri aj(/l)ad”
 • 2022 Laste Vaimse Tervise Keskus aastakonverents – “Transsooline noor ja vaimne tervis”
 • 2022 Eesti Pereteraapia Ühing 32. aasta konverents – “Trauma mõju ja narratiivid”
 • 2022 Isiksusehäirete hindamine SNAP-2 testiga
 • 2022 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kevadkonverents – “Kuidas hoida depressiooni allles võimalikult kaua? ehk depressiooni säilemehhanismid”
 • 2022 Harm Research Institute – MINI Kid 7.0.2 Training
 • 2021-2023 Sotsiaalkindlustusamet – Dialektilise käitumisteraapia intensiivkoolitus
 • 2021 SA PERH Psühhiaatriakliiniku XIII sügiskonverents – “Psühhiaatria aastal 2021: Esmase psühhoosi raviteekonda kujundamas”
 • 2021 Tartu Ülikool – WAIS-III kasutajakoolitus
 • 2021 Tartu Ülikool – Isiksushäirete hindamine poolstruktureeritud intervjuuga STiP-5 
 • 2020 Tartu Ülikool – Hindamisvahendid kliinilises lapsepsühholoogias
 • 2020 Tartu Ülikool – Motiveeriv intervjueerimine
 • 2020 Tartu Ülikool – Lahenduskeskne lühiteraapia
 • 2019 Tallinna Ülikool – Koolipsühholoogia hindamisvahendite testipatarei koolitus
 • 2019 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kevadkonverents – “Enesehinnang ja minapilt”
 • 2019 Eesti Koolipsühholoogide Ühing – 5-15 testi koolitus
 • 2019 Eesti Koolipsühholoogide Ühing – Mänguteraapia lühikoolitus
 • 2018 Tartu Ülikool – Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse
 • 2018 Eesti Pereteraapia Kool – Sissejuhatus süsteemsesse pereteraapiasse
 • 2018 Sotsiaalkindlustusamet – Naistevastase vägivalla teemaline täiendkoolitus
 • 2018 Tervise Arengu Instituut – Verge. Toimetulek agressiivse käitumisega. 
 • 2014 SA Väärtustades Elu – PREP Paarisuhtekoolitus

Organisatsioonidesse kuulumine

 • Eesti Pereteraapia Ühing