Individuaalne psühhoteraapia (kuni 60 minutit) - 75€

Paari- ja pereteraapia seanss (kuni 90 minutit) - 100€

Psühholoog ja psühhoteraapia

Enamasti tähendab psühholoogi nimetuse kasutamine seda, et inimene on omandanud psühholoogilise kõrghariduse mõnes akrediteeritud õppekavaga ülikoolis. Tavaliselt on psühholoogid õppinud ka mõnd liiki psühhoteraapiat, mis eeldab aastatepikkust koolitust, laialdasi teadmisi psühholoogias ja regulaarset supervisiooni. 

 

Psühhoteraapia on struktureeritud ravimeetod, mille eesmärgiks on leevendada psühholoogilist distressi ja muuta häirunud mõtlemis- ja käitumisviise ning toetada inimese emotsionaalset heaolu. Tõhusa psühhoteraapia tegemiseks vajab spetsialist kaasaegseid ja tõenduspõhiseid teadmisi psühholoogiast ja psühhopatoloogiast. 

 

Tänapäeval pole ühtegi teraapiameetodit, mis oleks efektiivne kõigi psüühika- ja käitumishäirete ravis. Kõigi enamlevinud psüühika- ja käitumishäirete raviks on olemas kindlad psühhoteraapiameetodid, mille efektiivsus selle häire ravis on kontrollitud teadusuuringutega tõestatud. Täpsemalt saab lugeda psühholoogi ja kliinilise psühholoogi rollidest ning psühhoteraapiast Katri-Evelin Kalause kirjutatud kokkuvõttes, mis on leitav siit: Kes on psühhoterapeut?


Psühholoogilise abi ja teraapia üks olulisemaid faktoreid on terapeutiline suhe kliendi ja spetsialisti vahel. Teraapia efektiivsust aitab tõsta usalduslik suhe ja turvaline ruum, mis tekib vestluse käigus. Esimesel psühholoogi ja kliendi kohtumisel alustatakse suhte loomisega, mis on ülejäänud teraapiaprotsessi aluseks.

Paari- ja pereteraapia

Pereteraapia on tõenduspõhine ja laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis vaatleb perekonda kui süsteemi. Teraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset toetust ja lähedust. 

 

See teraapiavorm sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka juba pikema aja jooksul väljakujunenud probleemide korral. Pereteraapia sekkumise efektiivsust on leitud näiteks psühhosomaatiliste häirete, laste ja teismelistega seotud raskuste, paarisuhteprobleemide, traumaatiliste kogemuste, kaotuste ja leina korral. 

Pereteraapiat on tõenduspõhine ravimeetod ka erinevate psüühikahäirete puhul perekonnas (nt psühhoos, bipolaarne häire, anorexia nervosa, depressioon, alkoholi kuritarvitamine). 

 

Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus pereterapeut kasutab erinevaid tehnikaid, et toetada iga pereliikme enese väljendamist ning tuua muutust pere suhtlemismustritesse. Siinkohal ei otsi pereteraapia süüdlast, vaid püüab mõista iga pereliikme käitumis- ja mõtlemismustreid teda ümbritsevas süsteemis. 

 

See, mitu korda on vaja käia ning milline on perekohtumiste sagedus, sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest – seansid võivad toimuda nii kord nädalas kui kord paari kuu tagant. Pereteraapias võiksid osaleda kõik peres koos elavad või probleemiga seotud inimesed. Vahel saab teraapiat alustada ka ainult ühe või paari pereliikmega, kuna ka ühe pereliikme käitumise muutus muudab süsteemi dünaamikat ja suhtemustreid. 

 

Esimesel kohtumisel lepitakse kokku kohtumiste eesmärk, kestus, sagedus ning muud võimalikud olulised tingimused. 

Pereseansi kestus on tavapäraselt 90 minutit.